FANDOM


Արգամ Արարատի Այվազյանը — պատմաբան, մատենագետ, լրագրող, ծնվել է Նախիջևանի ԻՍՍՀ Արինջ գյուղում։ Արգամ Այվազյանի գիտական հետազոտությունների նյութը պատմական Հայաստանի Նախճավան-Նախիջևան երկրամասի մշակութային արժեքներն ու պատմաճարտարապետական հուշարձաններն են։ Նրա գրչին են պատկանում Նախիջևանի մշակութային արժեքների շինարվեստի ու պատմությանը, վիմագրությանը ու ճարտարապետական հուշարձաններին նվիրված «Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները» (1978), «Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական ճարտարապետական հուշարձանները» (1981, ռուսերեն), «Ագուլիս», «Ջուղա» (1984), «Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները, համահավաք ցուցակ» (1986) աշխատությունները։

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.